Gemeente Aarle-Rixtel

Uit aarlerixtelwiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De gemeente Aarle-Rixtel.

Opgericht: 1798
Opgeheven: 1997

Geschiedenis

Aarle-Rixtel was tot de bezetting door de Fransen in 1795 een zogenaamd Statendorp. Een dorp dat geen eigen recht had op zelfbestuur maar indirect bestuurd werd door de Staten Generaal van de Republiek. In 1795 nadat de Bataafse Republiek opgericht was door patriotten als vazalstaat van Frankrijk, werd Aarle-Rixtel een Municipaliteit.

De staatsregeling van 1798 bepaald dat de Municipaliteiten voortaan ingericht werden als Gemeenten. Aarle-Rixtel werd een gemeente naar Frans voorbeeld.

In 1811 werd Aarle-Rixtel een gemeente volgens de Franse wet.


Het raadhuis

In de 2de helft van de 17e eeuw werd het vergaderen in herbergen in Aarle-Rixtel verboden. Hierdoor werd de behoefte aan een vaste vergaderplaats of gemeentehuis groter. [1]

De kapel was als raadhuis in gebruik van 1667 tot 1855.

Het nieuwe raadhuis in de dorpsstraat was in 1855 in gebruik genomen tot aan de fusie in 1997.


de gemeenteraad

In 1919 werd voor het eerst een totale gemeenteraad gekozen. Voorheen koos men alleen individuele raadsleden. Zij werden gekozen volgens het censuskiesrecht: wie veel belasting betaalde had kiesrecht.

Vanaf 1919 was er algemeen kiesrecht voor alle volwassen mannen. Later kregen ook vrouwen kiesrecht.

tot 13-6-1939 zaten in de raad: G. Swinkels, Piet van den Heuvel.

Raadsverkiezing 13-6-1939: A. Smulders, A.L. Huijbers, P.F.C. Beniers, J.A. Gijsbers, M.J. v.d. Kerkhof, M.M. Smits, A.J. Verstappen.

Op 4 september 1945 werd een tijdelijke gemeenteraad aangesteld, die bestond uit 11 in plaats van 7 leden. [2]
De elf: F.C. Beniers, W.J. van Dijk, J.A. Gijsbers, P. van den Heuvel, A.L. Huijbers, Th.J. Jansen]], M.M. Smits, G.J. Swinkels, P.A.M. Verhallen, P.N.M. Verschuuren. [3]

Gemeenteraad 1969: Martien van de Graef, Jan Beniers, Leo van Ham, Jan Huibers, Theo Sprengers. [4]


de burgemeester

Lijst van burgemeesters van de gemeente Aarle-Rixtel

de wethouders

Voor een lijst van wethouders zie de laatste kolom van de Lijst van burgemeesters van de gemeente Aarle-Rixtel

de gemeentesecretaris

Lijst van gemeentesecretarissen van de gemeente Aarle-Rixtel

de Volontaire

Tegenwoordig meer in gebruik is: Stagiair Iemand die een tijdje meeliep op het gemeentehuis om het vak van ambtenaar te leren.

Gemeentewerf

Kannelustweg 2


Woningbouw

Tussen 1947 en 1952 worden er 40 sociale huurwoningen / woningwetwoningen gebouwd. [5]


Elektriciteit

In 1953 werd de Heikant aangesloten op het spanningsnet. Het ging om 37 percelen. Er was een feest van 2 dagen op het terrein van de heer W. Heesakkers. [6]


Telefonie

De telefoon hing meestal in de gang.


Televisie

De TV verschijnt in de jaren 50 van de 20e eeuw in Aarle-Rixtel.


Verwarmen en koken

In de jaren 60 van de 20e eeuw komt er aardgas naar de woningen toe.

Werkloosheid

18-5-1938: 71 werklozen; 24 werkverschaffing, 31 werkloosheidsuitkering [7] 16-6-1938: 82 werklozen; 23 werkverschaffing, 31 werkloosheidsuitkering [8] 30-6-1938: 82 werklozen; 18 werkverschaffing, 18 werkloosheidsuitkering [9]

Een voor Aarle-Rixtel belangrijk werkverschaffingsproject was de normalisatie van de Rivier de Aa.

de vuilophaaldienst

Wegens verbouwing van de brug over de Zuid-Willemsvaart zal de vuilniskar in de week van 21-27 Juli in plaats van Vrijdag op Woensdag rondrijden. [10]


Bronnen

  1. Boek:van Ricstelle tot Aarle-Rixtel. Jean Coenen 1992. blz 48
  2. Boek:van Ricstelle tot Aarle-Rixtel. Jean Coenen 1992 blz 165
  3. Boek:Aarlese mensen 2012 blz 23
  4. Boek:Aarlese mensen 2012 blz 47
  5. Boek:Aarlese mensen 2012 blz 18
  6. Boek:Aarlese mensen 2012 blz 19,46,230
  7. Boek:Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1994 blz 9
  8. Boek:Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1994 blz 9
  9. Boek:Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1994 blz 9
  10. Krant Zuid-Willemsvaart 21-7-1940