Sint Jozefschool

Uit aarlerixtelwiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Naam: Rooms Katholieke Jongensschool Sint Jozef
Soort: Bijzondere school
Denominatie: Rooms Katholiek
Periode: 1921-1978
Jongensschool

Geschiedenis

De school was gevestigd in het rechter deel van het Raadhuis. In 1900 is er een stuk achter het rechter deel aan gezet.

De patroonheilige van de school was: de Heilige Jozef. Zijn naamdag 19 maart was altijd een vrije en feestelijke dag voor de school.

De Sint Jozefschool is opgericht op 1-1-1921 en is een voortzetting van de Openbare School.
Als gevolg van de onderwijswet van 1920 kregen naast openbare scholen nu ook de bijzondere scholen recht op subsidie van de overheid.
Het RK kerkbestuur gaf in een kerkdienst in 1920 aan dat men voornemens was om een Rooms Katholieke jongensschool op te richten.

In 1923 werd de school verbouwt, er kwamen in het totaal 5 lokalen. De jongens verbleven tijdelijk in het patronaat. [1]

In 1927 worden de kiezels op de speelplaats vervangen door betontegels. [2]

Vanaf 1930 heeft de school 7 leerjaren. [3]

vanaf 1930 sluit de school zich aan bij de schoolartsendienst van de afdeling Noord-Brabant van de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten.

In de aanloop naar tweede wereld oorlog werden er schuilplekken aangewezen, in het geval van een luchtaanval. In de Sint Jozefschool was dit de gang die tussen de klassen liep. De kinderen moesten dan op de grond gaan liggen tegen de muur. [4]

Buiten, tegen de noordelijke achtermuur van de speelplaats zijn de toiletten; 3 waterplaatsen en 4 privaten. [5]

Vanaf 1936 waren gymnastieklessen verplicht.

In de Tweede Wereld Oorlog kreeg de zesde klas les in Café van den Elzen. De vijfde klas in het protestantse kerkje. [6]

Zeker in maart 1943 heeft de jongensschool al centrale verwarming. Buiten 4 toiletten en in de gang is stromend water. [7]

De school werd enkele dagen gebruikt als tijdelijke verblijf voor gearresteerde van landverraad verdachte personen.

De school werd van 1-10-1944 tot maart 1945 gebruikt als inkwartieradres voor geallieerde soldaten. [8]

In de jaren 50 van de 20e eeuw is de 5de klas van meester van Dieten verhuisd naar het patronaatsgebouw, wegens ruimtegebrek.

De overgang van een lagere klas naar een hogere was met Pasen. [9]

1959 Start met de verhuizing van de locatie Dorpsstraat naar de Schoolstraat 1.

Op 29-8-1960 werd het nieuwe pand op het latere Schoolstraat 1 ingezegend en geopend. [10]

1968 Opheffing gescheiden onderwijs. Jongens en meisjes mochten vanaf nu samen in de klas zitten.

De verhuizing van klassen van de school in het gemeentehuis, naar het nieuwe pand Schoolstraat 1 begon in 1959 en de laatste klassen verhuisden in 1971. In 1971 waren er nog 2 klassen kleuters op de Dorpsstraat die verhuizen naar een nieuwe kleuterschool.

1972 De Sint Jozefschool en de Mariaschool worden samengevoegd tot 1 nieuwe school. In het begin met de 2 locaties; Schoolstraat en de Bosscheweg.

Locatie Bosscheweg (voormalige Mariaschool) werd afgekeurd door de inspectie.

12-9-1974 Meisjes 6-12jr verhuizen van de Mariaschool naar de Heindert.

De Sint Jozefschool veranderde van naam rond 1978 naar: Rooms Katholieke Basisschool de Heindert.

Onderwijzerswoning

Tot het overlijden van Peter Antoon Biermans (1843-1922) in 1922 werd de Onderwijzerswoning van 1855 in het gemeentehuis gebruikt. Daarna werd er een huis in de Dorpsstraat gebouwd. [11]


Lestijden

9:00-12:00 en 14:00-16:00 [12]
In de tweede wereld oorlog veranderen de lestijden vanaf 11-11-1940: voor de jongens en de meisjes school.
De scholen beginnen voortaan om 9:30. Van 2 dec tot 25 jan start om 10:00, van 25 jan tot 15 feb om 9:30. Geen school meer op zaterdag. Wel school op woensdag middag. School is dicht van 5 tot 9 december. Kerstvakantie is van 21 december tot 6 januari. [13]


Vakken

Frans
Cathechismusles. De laagste klassen door Kapelaan van Roosmalen en de hoogste klassen door Pastoor Koenen.


Bestuur

Rooms Katholiek kerkbestuur van Onze Lieve vrouw parochie in Aarle-Rixtel.
zeker 1971: Katholieke Stichting voor het basis en kleuteronderwijs
Secretaris H.S.A. van Roij

Locatie

1 Vanaf 1921 tot 1959 / 1960:
Wijk A 3 voor 1931
Wijk A 3 na 1931
Dorpsstraat 3 na 1956

2 Vanaf 1959 / 1960: Schoolstraat 1 Telefoon 214
5735 ZG
Postbus 16
Met dependance Bosscheweg 14

Leiding

1921 - H. Neutkens
zeker 1928 - 1956 Lambertus van Dieten
1956-1979 P.J. Brok

Personeel

Jaren 30 20e eeuw: heer van Veghel, heer van de Ven, Cisca Beijers, Bertha van Leuken.

1947: Wim Jong, Leo van Ham, Cisca Beijers, Schepens, Bertha van Leuken.

Jaren 50 van de 20e eeuw 5 leerkrachten [14]
Cisca Beijers
Leo van Ham onderwijzer vanaf 1-1-1948
Bertha van Leuken
W. de Jong
W. Dor
Tijn van de Ven
Marinus van Veghel
Lambertus van Dieten
Anton Kuijken (zeker 1949)

Personeel 1956/1957: Wim de Jong, Cisca Beijers, Toon Verhappen, Bertha van Leuken, P.J. Brok, Leo van Ham


Leerlingen

Lijst van leerlingen van de Sint Jozefschool


Bronnen

 1. Boek:Wijka-Wijkb-Wijkc Heemkunde Barthold van Heessel 2004 blz 49
 2. Boek:Wijka-Wijkb-Wijkc Heemkunde Barthold van Heessel 2004 blz 49
 3. Boek:Wijka-Wijkb-Wijkc Heemkunde Barthold van Heessel 2004 blz 50
 4. Boek:Aarlese mensen 1992 blz 149
 5. Boek:Wijka-Wijkb-Wijkc Heemkunde Barthold van Heessel 2004 blz 49
 6. Boek:Aarlese mensen 1992 blz 149
 7. Lijst van inkwartier mogelijkheden 9-3-1943
 8. Boek:Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1994 blz 144
 9. Boek:Wijka-Wijkb-Wijkc Heemkunde Barthold van Heessel 2004 blz 50
 10. Boek:Aarlese mensen 2012 blz 103
 11. Boek:Het huis der gemeente. Jansen en Uijtenbogaart 1980 blz 16
 12. Boek:Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1994 blz 12
 13. Krant: De Zuid-Willemsvaart 8-11-1940
 14. Boek:van Ricstelle tot Aarle-Rixtel Jean Coenen 1992 blz 149