Rixtel

Uit aarlerixtelwiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederzetting Rixtel, later het dorp Rixtel.

Geschiedenis

1e migratie

Eerste migratie

2e migratie

Tweede migratie

3e migratie

Derde migratie

tot november 1231

De betekenis van de naam Rixtel is nog onbekend.
Mogelijke opties:
1 Ricstelle, een plaats / stelle bij een ric / een smalle strook grond. of ric / rijke grond [1]
2 Rixtel / Riestella= persoonsnaam Riko en Stella / woonplaats. [2]


De veronderstelling is dat Rixtel continue is bewoond vanaf de ijzertijd in Brabant ong. 700 v Chr. tot op heden.

Het dorp Rixtel in het Graafschap Rode

Rixtel was zeker in de 10e en 11e eeuw al bewoond.

In de Pauselijke bul van 1178 wordt de kerk van Rixtel voor het eerst genoemd als Rixstelle.

In Rixtel is zeker al sinds 1178 De parochie Sint Margaretha.

Schenkingserkenning uit 1214 van de hoeve van de Tempeliers.

na november 1231

Rixtel in het Hertogdom Brabant.


1392

Rixtel in de Heerlijkheid Aarle-Beek.

1648

Het dorp Rixtel in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, werd door de overheid als Aarle-Rixtel beschouwd.

1638 het beroep Pleytmaker komt voor in Rixtel. Een platte boot maker, om op de Aa te varen. [3]


1795

In 1795 nadat de Bataafse Republiek opgericht was door patriotten als vazalstaat van Frankrijk, werd Aarle-Rixtel een Municipaliteit.

1798

In 1798 beschrijft Hanewinkel in zijn Reize door de Majorij Rixtel als: Het Dorpjen Rikstel.

De staatsregeling van 1798 bepaald dat de Municipaliteiten voortaan ingericht werden als Gemeenten. Aarle-Rixtel werd een gemeente naar Frans voorbeeld.
In 1811 werd Aarle-Rixtel een gemeente volgens de Franse wet.
Klik hier voor de geschiedenis van de Gemeente Aarle-Rixtel

In 1825 werd Rixtel omschreven als een voormalig apart dorp dat nu onder de gemeente Aarle-Rixtel hoort. [4]

Het ligt een half kwartier ten Zuiden van Aarle, het bestaat uit eenige Boeren wooningen langs de Rivier de Aa. [5]

1843: Rixtel voorheen een dorp, nu een gehucht van Aarle. [6]

Het grondgebied

De parochie Rixtel omvatte ook de Duivenakker en het Kampke. [7]

Coenen 1992 stelt dat er rond de kerk van Rixtel geen dorpskern is ontstaan omdat de 4 grote hoeven rondom de kerk alle landerijen bezaten. Ook had de kerk zelf veel bezit dat daarom niet erfbaar was. [8]

Bronnen

  1. Boek:van Rixstelle tot Aarle-Rixtel 1992 blz 16
  2. Dr J. de Vries Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 23
  3. Van Aarle dit, van Rixtel dat, van alles wat 1979 blz 27
  4. Boek: de stad en de meierij van 's Hertogenbosch 1825 blz 170
  5. Boek: de stad en de meierij van 's Hertogenbosch 1825 blz 169
  6. Nieuwe beschrijving van het bisdom 1843
  7. Boek:van Ricstelle tot Aarle-Rixtel. Jean Coenen 1992 blz 16
  8. Boek:van Ricstelle tot Aarle-Rixtel. Jean Coenen 1992 blz 51