Heemkundekring Barthold van Heessel

Uit aarlerixtelwiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Heemkundekring Barthold van Heessel. Opgericht 2-4-1952.

Geschiedenis

Nicolaas Antonius van Gameren en Johan Roijackers belegden een vergadering op 25-3-1952 in Café van Bracht, om te zien of er draagvlak was voor het oprichten van een heemkundekring voor Aarle-Rixtel.
Al eerder in 1948 was de heemkundige kring Peelland opgericht die bedoeld was voor heel Kwartier Peelland.

Heemkundige Studiekring Aarle Rixtel

De heemkundekring is op 2-4-1952 opgericht als: Heemkundekring Aarle-Rixtel.

Met als doel: Het bevorderen en uitdragen van de kennis van de heem van Aarle-Rixtel.

In correspondentie wordt gesproken van de Heemkundige Studiekring Aarle-Rixtel.[1]

Op 9-5-1953 werd de eerste jaarvergadering gehouden. Dat was in Café van Bracht. Rector Swinkels gaf er een causerie. [2]

Heemkunde studiekring Barthold van Heessel

Op 24-11-1955 besloot men de heemkundekring te vernoemen naar naar de oud erfsecretaris van Peelland Barthold van Heessel. [3]

In 1964 werd de vereniging al Heemkundekring Barthold van Heessel genoemd.

5-2-1974 naamsverandering in: Heemkundekring Barthold van Heessel.

1992 Werkgroep oorlogsdocumentatie wordt opgericht. Zij geeft in 1994 het boek: Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-1946 uit.

Het lidmaatschap in 1993 bedroeg: 30 gulden per jaar. [4]

Rond 2002: bank 101405731 Giro 7912909

Ter ere van het 70 jarig bestaan werd in 2022 Thuis in Aarle georganiseerd.

Medeoprichters

Eerste voorzitter Nicolaas Antonius van Gameren (klaas)
Eerste secretaris Johan Roijackers
Eerste penningmeester Johan Roijackers

Activiteiten

Lezingen houden
Excursies
Historisch onderzoek verrichten
Jaarlijks werkkamp van Brabants Heem

Werkgroepen

Kadastrale werkgroep (rond 1982)
Werkgroep oorlogsdocumentatie 1992
Fotowerkgroep

Het informatieblad

De heemkundekring heeft een informatieblad: Het Hagelkruis.
Eerste uitgave: 1984
Frequentie: 4 keer per jaar
1993 losse nummers 3,75 gulden voor leden gratis.

De redactie van het Hagelkruis 1993: Harrie Löring, Jan Prinsen, Marietje Schreurs-Janssen, Thom van Vlerken. [5]

Bestuur Heemkundekring

Klik hier voor de Lijst van voorzitters van de heemkundekring Barthold van Heessel (Voorzitters, secretarissen, penningmeesters en leden).

Locatie

1 zeker 1964 Kerkstraat 27, achter het Raadhuis
2 Sinds 1978 huurt de heemkunde de bovenverdieping en zolder in het pand Bosscheweg 14 A 5735 GV, eigenaar is de Roosdonck te Nuenen. Telefoonnummer 383553.
3 In 2016 is de heemkunde kring verhuist naar de Kouwenberg 37.

Systeembeheer

Beheer van de automatisering.
Harrie Löring
tot 2018 Paul Sterken
2018-2022 Leo van Sinten
2022 Sem Roijackers

Leden

Lijst van leden van de heemkundekring Barthold van Heessel

Oudheidskamer / heemkamer

1973 de Oudheidskamer in de Kerkstraat achter het gemeentehuis. 1e en 3e zondag van de maand 14-17 uur en elke dinsdag 19:30-22uur. [6]
In 1975 is de stichting: Heemkamer Barthold van Heessel opgericht. [7]
In 1982 de basiscollectie: boerengereedschap, huisraad, devotionalia, luidklokken, foto's en documenten van Aarle-Rixtel, het schildersatelier met schilderijen van Marinus Bies en diverse curiosa. [8]

Bestuur Heemkamer

Bestuur van de stichting Heemkamer Barthold van Heessel

1982 secretariaat Ans van den Heuvel Mariastraat 41 [9]
1995 Secretariaat J.C.H.A. Schakenraad Langeakker 8 telefoon 2415 [10]
Bronnen

  1. Gem AR 13021 inv 14
  2. Boek:Aarlese mensen 2012 blz 229
  3. Gemeentegids 1971 blz 45
  4. Hagelkruis mei 1993 blz 1
  5. Hagelkruis mei 1993 blz 1
  6. Gemeentegids 1974 blz 52
  7. Gemeentegids 1983 blz 63
  8. Gemeentegids 1983 blz 15
  9. Gemeentegids 1982 blz 63
  10. Gemeentegids 1994-1996 blz 40