Heemkundekring Barthold van Heessel

Uit aarlerixtelwiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Heemkundekring Barthold van Heessel. Opgericht 2-4-1952.

Geschiedenis

Nicolaas Antonius van Gameren en Johan Roijackers belegden een vergadering op 25-3-1952 in Café van Bracht, om te zien of er draagvlak was voor het oprichten van een heemkundekring voor Aarle-Rixtel.
Al eerder in 1948 was de heemkundige kring Peelland opgericht die bedoeld was voor heel Kwartier Peelland.

Heemkundetentoonstelling 1942

Op 22 en 23 augustus 1942 werd er een heemkundetentoonstelling gehouden in de raadzaal van de gemeente Aarle-Rixtel.
Het werd gehouden van 14 tot 18uur met groot succes want er waren 700 bezoekers uit Aarle-Rixtel en de regio. [1] Op de dinsdag morgen tussen 10 en 12 uur werden leerlingen rondgeleid. De archivaris was er voor toelichtingen aanwezig. De waarnemend burgemeester A.J. Verstappen verklaarde: Sinds 1941 is archivaris van der Gouw van Helmond bezig met het maken van een inventaris van het archief van de gemeente Aarle-Rixtel. Het was dan ook het idee van archivaris van der Gouw en van gemeente secretaris Michaël Servatius van Roij (1898-1967) om de inwoners van Aarle-Rixtel kennis te laten maken met de oude documenten en de geschiedenis doormiddel van een tentoonstelling.
En zo interesse en aandacht te vragen, in de hoop dat velen blijvende belangstelling, waardering en liefde voor eigen heem zal worden bijgebracht. o.a. Klaas van Gameren was een organisator.
Heemkundige van het eerste uur waren dus: gemeentearchivaris van Helmond van der Gouw, gemeentesecretaris van Roij en Klaas van Gameren.

Heemkundige Studiekring Aarle Rixtel

De heemkundekring is op 2-4-1952 opgericht als: Heemkundekring Aarle-Rixtel.

Met als doel: Het bevorderen en uitdragen van de kennis van de heem van Aarle-Rixtel.

In correspondentie wordt gesproken van de Heemkundige Studiekring Aarle-Rixtel.[2]

Op 9-5-1953 werd de eerste jaarvergadering gehouden. Dat was in Café van Bracht. Rector Swinkels gaf er een causerie. [3]

Heemkunde studiekring Barthold van Heessel

Op 24-11-1955 besloot men de heemkundekring te vernoemen naar naar de oud erfsecretaris van Peelland Barthold van Heessel. [4]

In 1964 werd de vereniging al Heemkundekring Barthold van Heessel genoemd.

5-2-1974 naamsverandering in: Heemkundekring Barthold van Heessel.

1992 Werkgroep oorlogsdocumentatie wordt opgericht. Zij geeft in 1994 het boek: Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-1946 uit.

Het lidmaatschap in 1993 bedroeg: 30 gulden per jaar. [5]

Rond 2000 besturen heemkunde en heemkamer samengevoegd? [6]

Rond 2002: bank 101405731 Giro 7912909

Ter ere van het 70 jarig bestaan werd in 2022 Thuis in Aarle georganiseerd.

Medeoprichters

Eerste voorzitter Nicolaas Antonius van Gameren (klaas)
Eerste secretaris Johan Roijackers
Eerste penningmeester Johan Roijackers

Activiteiten

Lezingen houden
Excursies
Historisch onderzoek verrichten
Jaarlijks werkkamp van Brabants Heem

Werkgroepen

Kadastrale werkgroep (rond 1982)
Werkgroep oorlogsdocumentatie 1992
Fotowerkgroep
Werkgroep Archeologie 1993, Gina Box [7]

Het informatieblad

De heemkundekring heeft een informatieblad: Het Hagelkruis.
Eerste uitgave: 1984
Frequentie: 4 keer per jaar
1993 losse nummers 3,75 gulden voor leden gratis.

De redactie van het Hagelkruis 1993: Harrie Löring, Jan Prinsen, Marietje Schreurs-Janssen, Thom van Vlerken. [8]

Bestuur Heemkundekring

Klik hier voor de Lijst van voorzitters van de heemkundekring Barthold van Heessel (Voorzitters, secretarissen, penningmeesters en leden).

Locatie

1 zeker 1964 Kerkstraat 27, achter het Raadhuis
2 Sinds 1978 huurt de heemkunde de bovenverdieping en zolder in het pand Bosscheweg 14 A 5735 GV, eigenaar is de Roosdonck te Nuenen. Telefoonnummer 383553.
3 In 2016 is de heemkunde kring verhuist naar de Kouwenberg 37.

Systeembeheer

Beheer van de automatisering.
Harrie Löring
tot 2018 Paul Sterken
2018-2022 Leo van Sinten
2022 Sem Roijackers

Leden

Lijst van leden van de heemkundekring Barthold van Heessel


Bronnen

  1. Historie van Aarle-Rixtel 1966 blz 26
  2. Gem AR 13021 inv 14
  3. Boek:Aarlese mensen 2012 blz 229
  4. Gemeentegids 1971 blz 45
  5. Hagelkruis mei 1993 blz 1
  6. Gemeentegids 2001 blz 37
  7. Gemeentegids 1993-1994 blz 41
  8. Hagelkruis mei 1993 blz 1